Om facket

Facket är en organisation som består av medlemmar inom samma yrkeskategori. De finns där för att hjälpa dig när du behöver dem, och det finns juridiska skillnader i vilken hjälp du kan få som medlem och icke medlem. Som medlem i facket är du bunden till kollektivavtalet medan den som inte är medlem inte kan hävda sina rättigheter enligt kollektivavtalet. Som medlem har du också större möjligheter att påverka din arbetsgivares beslut, och ju fler medlemmar facket har desto större blir deras makt. Utöver detta kan facket förhandla åt dig om du skulle hamna i en konflikt medan den som står utanför facket själv får förhandla. Därför är det alltid en mycket bra idé att ansluta sig fackligt, för en trygg och säker anställning.
Att gå med i ett fackförbund är enkelt och du kan ansöka om ditt medlemskap direkt på nätet. Vilket förbund du ska välja beror på vilken yrkeskategori du arbetar inom – jobbar du statligt finns Förbundet ST och arbetar du inom privat sektor kan du gå med i Unionen. Som medlem betalar du en medlemsavgift varje månad, så att vara med i facket fungerar ungefär som en tacksam försäkring om något skulle hända mellan dig och din arbetsgivare.